Vanuit ervaringen uit de praktijk wordt gesproken over het thema en worden de luisteraars uitgedaagd mee te praten over ieders rol.
De lezingen zijn dus interactief: Verhalen, filmpjes, stellingen en eventueel praktische oefeningen zorgen voor een levendige en boeiende bijeenkomst!
Thema's o.a.:
'Zelfvertrouwen en weerbaarheid' (ook voor bso en kinderopvang)
'Pesten in nieuw perspectief'

Uiteraard kan de lezing voor de school op maat worden gemaakt! Een vervolg/verdieping n.a.v. bepaalde workshops is altijd mogelijk.